Aktualności

Zaproszenie na szkolenie „Modelowanie procesów biznesowych”

Koordynator Instytucjonalny Powiązania Kooperacyjnego „Ogólnopolski Klaster e-Zdrowie” spółka Data Techno Park serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu p/n „Modelowanie procesów biznesowych”, które odbędzie się w dniach 14-15 grudnia w Hotelu Bacero, ul. Ołtaszyńska 107 we Wrocławiu.

Szkolenie ma charakter otwarty dla podmiotów-uczestników Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie i jest skierowane do osób zainteresowanych tematem modelowania procesów biznesowych z uwzględnieniem specyfiki ochrony zdrowia.
Szkolenie zostanie przeprowadzone dla 3 grup o różnym poziomie zaawansowania:

  • podstawowy (14 grudnia)
  • średnio-zaawansowany (15 grudnia)
  • zaawansowany (15 grudnia)

Program szkolenia obejmował będzie następującą tematykę:

· Pojęcie procesu biznesowego
· Zarządzanie zorientowane na procesy
· Specyfika procesów biznesowych w ochronie zdrowia
· Podstawy notacji BPMN:
– Procesy, czynności i zdarzenia
– Typowy diagram i jego podstawowe obiekty
– Interpretacja prostego diagramu
· Zasady modelowania procesów biznesowych:
– Perspektywy modelowania
– Poziom szczegółowości
– Organizacja pracy nad modelem
· Modelowanie przykładowych procesów w ochronie zdrowia:
– Przykładowy proces realizacji usługi medycznej
– Przykładowy proces wymiany danych/dokumentów medycznych

Chęć udziału w szkoleniach prosimy zgłaszać drogą elektroniczną. Formularz rejestracyjny dostępny jest na naszej stronie internetowej pod adresem:

www.klaster-ezdrowie.pl/wydarzenia/szkolenie-bpm/

Szkolenie_BPM