Aktualności

Podsumowanie Konferencji – Międzynarodowe Forum Know Health „Innowacyjne Technologie IT w Medycynie: Teraźniejszość i Przyszłość”

Wykorzystanie innowacyjnych technologii w medycynie było tematem Forum Know Health organizowanego przez Data Techno Park w ramach realizacji Projektu p/n „Rozwój Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie”. Odbyło się ono w dniach 26-27 listopada we Wrocławiu.

List gratulacyjny do uczestników Forum Know Health przysłał Prezydent RP Andrzej Duda. W liście tym Prezydent podkreślił rolę polskich instytucji oraz przedsiębiorstw realizujących zadania na rzecz poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego.

IMG_3212
Konferencję zainaugurował dyrektor programowy Forum Know Health prof. Andrzej M. Fal

Ideą konferencji była wymiana doświadczeń związanych z wdrażaniem innowacyjnych technologii IT w medycynie. Do udziału w niej zostali zaproszeni członkowie Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie oraz partnerzy zagraniczni klastra. W roli prelegentów i panelistów wystąpili wybitni polscy i zagraniczni eksperci oraz specjaliści z zakresu e-Zdrowia. Wśród wykładowców i uczestników paneli dyskusyjnych znaleźli się m.in.: Prof. Mark Leys ze Światowej Organizacji Zdrowia, Prof. Krzysztof Składowski, Konsultant Wojewódzki ds. Radioterapii Onkologicznej oraz prof. Mirosław J. Wysocki, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Wykład inauguracyjny dotyczący wykorzystania technologii IT w sektorze ochrony zdrowia wygłosił Prof. Andrzej M. Fal, Dyrektor Programowy Know Health.

IMG_3288
Prof. Krzysztof Składowski, Centrum Onkologii w Gliwicach, Konsultant Wojewódzki ds. Radioterapii Onkologicznej
IMG_3438
Prof. Mark Lays, Międzynarodowa Organizacja Zdrowia

IMG_3503

Podczas Forum Przedstawione wskazano na kluczowe zalety uczestnictwa w Ogólnopolskim Klastrze e-Zdrowie, którego koordynatorem jest Data Techno Park. W swoim założeniu klaster jest platformą innowacji i rozwoju dla firm branży IT-med. Platforma ta oparta jest na współpracy, wymianie wiedzy, doświadczeń i technologii. Jej zadaniem jest stworzenie nowoczesnych, konkurencyjnych usług dla sektora ochrony zdrowia.- mówi Romulad Litwin, Dyrektor Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie.

IMG_3254

Kolejny blok tematyczny Know Health dotyczył onkologii. Podczas panelu dyskusyjnego eksperci odpowiedzieli m.in. na pytania, jakie wyzwania stawia przez świadczeniodawcami pakiet onkologiczny, przedstawili najlepsze praktyki wsparcia w tej dziedzinie oraz omówili priorytetowe obszary wsparcia IT w onkologii. Osobny blok stanowiły zagadnienia związane z telemedycyną, w tym głównie zdalnego monitoringu pacjenta, zarządzania procesem gojenia ran na odległość oraz o wymianie danych pomiędzy systemami elektronicznej dokumentacji medycznej, a urządzeniami mobilnymi.

IMG_3355
Panel dyskusyjny: (l-p) dr Wojciech Wysoczański (AOTMiT), prof. Krzysztof Składowski (CO w Gliwicach) i prof. Piotr Wrzecioniarz (PWr)

W ostatnim dniu konferencji przedstawiono szczegółowe rozwiązania prezentowane przez członków klastra: system kompleksowego monitoringu fizjologicznego pacjentów do zastosowań klinicznych lub polowych, system digitalizacji danych, cyfrowe analizy obrazów biometrycznych na odległość, czy też zdalny system monitoringu płodu.

IMG_3968-A
Dyr. Andrzej Kosior, Grupa Vratis (Członek OKeZ)
IMG_3843
Prezes Michał Uherek, Heart MD (Członek OKeZ)
IMG_4005
Prezes Piotr Orzechowski, Infermedica (Członek OKeZ)
IMG_3895
Anna Skotny-Krakowian i Patrycja Wizińska-Socha, Nestmedic (Członek OKeZ)
IMG_4071-A
IC Solutions (Członek OKeZ)

W czasie Gali Know Health odczytano list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy do uczestników V Forum Know Health .„Sprawność funkcjonowania służby zdrowia w coraz większym stopniu zależy także od inwencji i profesjonalizmu inżynierów, informatyków oraz innych ekspertów z zakresu nowych technologii. Z prawdziwą satysfakcją odnotowuję sukcesy, jakie odnoszą w tym obszarze polskie ośrodki naukowo-badawcze, a także krajowe oraz inwestujące w Polsce przedsiębiorstwa i organizacje przedsiębiorstw. Ich nowatorskie badania i wdrożenia pozwalają odnosić coraz więcej zwycięstw w toczonej od wieków walce z chorobami, z kalectwem i cierpieniem” – napisał Prezydent RP Andrzej Duda.

Podczas Gali Know Health po raz pierwszy wręczono też statuetki „Chmura Roku”. Laureatami wyróżnienia zostali:

Dyr. Marek Nikiel, Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej, za wdrożenie systemu klasy Hospital Information Systems realizującego reżim wysokiej niezawodności, bezpieczeństwa i wydajności w oparciu o rozwiązanie w modelu przetwarzania danych w prywatnej chmurze obliczeniowej.

Gen. bryg. prof. dr. hab. n. med. Grzegorz Gielerak, Wojskowy Instytut Medyczny, Konsultant Krajowy do Realizacji Zadań Państwa dla Obronności w Czasie Wojny i Pokoju w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych, za wdrożenie systemu wspomagającego prace naukowe w jednostkach badawczo-rozwojowych realizowanego jako lider konsorcjum w ramach projektu Telmednet.

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski, Konsultant Wojewódzki ds. Radioterapii Onkologicznej, za wspieranie zastosowania najnowszych technologii teleinformatycznych w radioterapii onkologicznej.

IMG_3782-A

Uroczysta Gala Forum Know Health – Wręczenie nagrody plebiscytu „Chmura Roku 2015”

IMG_3595
Nagroda Plebiscytu „Chmura Roku 2015”

Patronami merytorycznymi Forum KnowHealth były: Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego oraz Wrocławski Instytut Zdrowia Publicznego.

Partnerzy Merytoryczni:

  • Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego

pztp

  • Konsorcjum: Wrocławski Instytut Zdrowia Publicznego
    wrocławski instytut zdrowia publicznego