Cube DTP Infosoftware Infotower IPC Look4App Newind porta capena Sir manager Startitfound

Aktualności

Zaproszenie na szkolenie „Standardy przesyłu danych medycznych”

Koordynator Instytucjonalny Powiązania Kooperacyjnego „Ogólnopolski Klaster e-Zdrowie” spółka Data Techno Park serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu p/n Standardy przesyłu danych medycznych - aspekty praktyczne i techniczne: Polska Implementacja Krajowa HL7 CDA", które odbędzie się w dniu 25 listopada w Hotelu Vega, ul. Grabiszyńska 251 we Wrocławiu.

zobacz więcej

Infrastruktura nie zagwarantuje przewagi konkurencyjnej

"W Klastrze e-Zdrowie zgromadziliśmy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, szpitale oraz jednostki badawczo-rozwojowe. Wyłuskujemy w ten sposób najlepsze pomysły, by później zaproponować ich skomercjalizowanie polskim firmom informatycznym, na przykład Asseco, który ma potencjał, by konkurować w tej dziedzinie na światowym rynku. Budując start-up, minimalizujemy ryzyko gospodarcze tego wielkiego giganta, który inwestuje w pomysłodawcę. W ten sposób staramy się również przełamać barierę mentalnościową. Środki publiczne inwestowane są wraz z pieniędzmi prywatnymi. Pokazujemy, że warto, bo choć ryzyko niepowodzenia istnieje, to są także efekty, które przyniosą zwrot każdemu z inwestorów. Wpływy do budżetu odnotowuje zarówno państwo, jak i prywatny przedsiębiorca." - mówi Marek Girek, Prezes Zarządu, Data Techno Park Sp. z o.o. wywiadzie dla Kapitału Dolnego Śląska.

zobacz więcej

Szkolenia i warsztaty „Elektroniczna Dokumentacja Medyczna aspekty praktyczne i techniczne wdrożeń na przykładzie OpenEHR”

W dniach 13-14 października Ogólnopolski Klaster e-Zdrowie zorganizował szkolenie pt."Elektroniczna Dokumentacja Medyczna aspekty praktyczne i techniczne na przykładzie OpenEHR". Spotkanie skupiło praktyków obszaru ochrony zdrowia. Warsztaty poprowadził Dr Ian McNicoll Prezes OpenEHR Foundation Group and Royal Cllege of General Practitioners Health. Dyskutowano na temat integracji systemów informatycznych w ochronie zdrowia, ich interoperacyjności oraz problemów z tym związanych. Prezentowany system open EHR jest tworzony przez Fundację "The openEHR Foundation" przy University College London (UCL).

zobacz więcej

Ogólnopolski klaster dla innowacyjności kraju i regionu

"Funkcjonowanie OKeZ oparte jest o zasadę wolnej konkurencji. Oznacza to, że jako podmiot zarządzający klastrem pozostawiamy do wyłącznej decyzji zrzeszonych w nim przedsiębiorstw wybór rozwiązań jakie będą współtworzyć. Pod jednym wszakże warunkiem, a mianowicie, że będą to rozwiązania ukierunkowane na rynek ochrony zdrowia ale także iż powstałe w ten sposób usługi będą świadczone w tzw. "chmurze obliczeniowej" (model usług SaaS)."

O działalności klastra w rozmowie z Kapitałem Dolnego Śląska mówią: Marek Girek, prezes zarządu Data Techno Park i Romuald Litwin, dyrektor zarządzający Ogólnopolskim Klastrem e-Zdrowie.

zobacz więcej

Spółka IC Solutions podpisała kontrakt z Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) na dostarczenie oprogramowania do 300 elektronicznych długopisów

Jest nam niezmiernie miło poinformować o sukcesie uczestnika OKeZ - spółki IC Solutions. Firma IC Solutions podpisała kontrakt z Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) na dostarczenie oprogramowania do 300 elektronicznych długopisów, które będą wykorzystywane przez obserwatorów OBWE podczas wyborów. Opracowana przez spółkę technologia IC Pen umożliwia automatyczną digitalizację dokumentów tworzonych na papierze.

zobacz więcej

Podsumowanie konferencji „Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w Polsce i Europie”

Dobiegła końca dwudniowa konferencja „Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w Polsce i Europie” zorganizowana w ramach projektu „Rozwój ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

zobacz więcej