idea

Ogólnopolski Klaster e-Zdrowie jest platformą innowacji i rozwoju dla firm branży It-med. Platforma ta oparta jest na współpracy, wymianie wiedzy, doświadczeń i technologii. Jej  zadaniem jest  stworzenie nowoczesnych, konkurencyjnych usług dla sektora ochrony zdrowia.

Synergia działań w ramach Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie oznacza:

  • analizę trendów rozwoju branży IT-med,
  • ustanowienie wspólnych standardów technicznych,
  • łatwiejsze wprowadzenie na rynek nowych rozwiązań IT-med,
  • łączenie środków finansowych na inwestycje,
  • powstawanie nowych spółek w ramach klastra,
  • możliwość wspólnej promocji produktów klastra na rynku krajowym i międzynarodowym,
  • dostęp do wysokiej jakości usług z branży IT-med,
  • obniżenie kosztów związanych z funkcjonowaniem podmiotów leczniczych.